ΜΕΤΡΗΣΗ DOPPLER PI ΜΗΤΡΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

ΓΥΝΑΙΚΑ ME ΑΥΞΗΜΕΝΑ  PI  ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ IUGR/ΠΡΕΕΚΛΑΜΨΙΑΣ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΧΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (Η ΑΡΧΗ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΑΣΠΙΡΙΝΗΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 20 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΔΕΝ ΔΕΙΧΝΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΜΒΡΥΑ)


Ultrasound Obstet Gynecol 2008; 32: 138–146
Published online 15 July 2008 in Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com). DOI: 10.1002/uog.5402
Uterine artery Doppler at 11 + 0 to 13 + 6 weeks and
21 + 0 to 24 + 6 weeks in the prediction of pre-eclampsia
W. PLASENCIA, N. MAIZ, L. POON, C. YU and K. H. NICOLAIDES
Harris Birthright Research Centre for Fetal Medicine, King’s College Hospital, London, UK

For a false positive
rate of 5% the predicted detection rates of early and
late pre-eclampsia were 90.9 and 31.0%, respectively

The findings of our study confirm that firstly, the risk
of developing pre-eclampsia increases with BMI and is
higher in women of Afro-Caribbean origin than in other
ethnic groups and in those with chronic hypertension and
a personal or family history of pre-eclampsia8; secondly,
effective screening for pre-eclampsia can be achieved
by a combination of maternal variables and uterine
artery Doppler9; and thirdly, combined screening is more
effective in predicting early than late pre-eclampsia8,9.
This is particularly important because it is early rather
than late pre-eclampsia that is associated with increased
risk of perinatal mortality and morbidity and both shortterm
and long-term maternal complications17–19.
The findings of this IPD metaanalysis
favor the use of a daily vaginal administration
of 90 mg of progesterone because
it is the lowest dose that reduced the
risk of preterm birth _33 weeks and neonatal
morbidity and mortality.