ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ ΕΜΒΡΥΟΥ

Η καρδιά του εμβρυου ειναι το πιο δύσκολο μερος της εξετασης.Και αυτό γιατί το μέγεθος της καρδιάς περι τις 21 εβδομάδες ειναι οσο το  μεταλικο νόμισμα μιας λιρας αγγλιας , και η ανατομικη της οργανωση ειναι πολυπλοκη. Επιπλεον πρεπει να λαμβανεται υποψιν η θεση που εχει το εμβρυο κατα την διαρκεια της εξέτασης και το σωματικο βαρος της εγγύου   


Η εξέταση της καρδιάς γίνεται με το πρωτόκολλο της LINDSEY ALLAN όπως αυτό εφαρμόζεται στο HARRIS BIRTHRIGHT RESEARCH CENTRE και συγκεκριμένα πρέπει να ελέγχονται :
 Καρδιά 4 κοιλοτήτων έλεγχος κολποκοιλιακών βαλβίδων  /εικόνα 3 αγγείων και παρουσία θύμου αδένα /έξοδος αορτής και μέτρηση αυτής/έξοδος πνευμονικής και μέτρηση αυτής/έξοδος των κάτω αρ και δε πνευμονικών φλεβών από αρ κόλπο/ short axiς view κλάδοι πνευμονικής/ κολποκοιλιακό διάφραγμα στην εγκάρσια  και Doppler  για έλεγχο ελλειμμάτων, έλεγχος περικαρδικού υγρού, power Doppler  τριγλώχινας για ανεπάρκεια αυτής, Long axis view της αορτής ,  έλεγχος αορτικού τόξου/ ductus arteriosus  στην οβελιαία τομή, έλεγχος και πορια  αορτής κοιλιακά , έλεγχος και πορεία δεξιάς υποκλειδίου αρτηρίας , έγχρωμο Doppler στο ύψος του  three vessel view  για έλεγχο aberrant right subclavian artery.

 

Although structural abnormalities are common with trisomies, they are less often seen sonographically in trisomy 21, and are usually identified in <25% of fetuses with trisomy 21. 11,12 Major structural abnormalities associated with second trimester Down's syndrome include cardiac defects, cystic hygroma , duodenal atresia , and hydrops.

Cardiac defects such as ventricular septal defect  and endocardial cushion defect are commonly associated with Down's syndrome clinically and pathologically. However, these are particularly difficult to detect sonographically, especially at the routine screening age of 16 to 20 weeks. Even at 24 weeks, an optimal gestational age for sonography, with prior knowledge of karyotype, Paladini et al 13 detected only approximately one half of cardiac defects. Nyberg 14 also reports low detection rates of cardiac defects of <10% in fetuses with Down's syndrome. Using less specific cardiac findings­­ such as right-to-left chamber disproportion, pericardial effusion and tricuspid regurgitation--Devore 15 identified cardiac abnormalities in 76% of affected fetuses. However, in practice, without prior knowledge of karyotype, there appears to be a low sensitivity for detection of cardiac defects in trisomy 21 .